Hvad kan du forvente

Når livet gør ondt på grund af gamle traumer, akut krise, sygdom, tab, død, misbrug, fysiske og psykiske overgreb eller andet, hjælper det at dele smerten med andre. Familie, venner, partner og kolleger er vigtige i disse situationer. Men måske har du også brug for støtte fra en udenforstående person. Og måske er din problemstilling af en sådan karakter, at du ikke har lyst til at dele den med nærtstående personer.

Jeg har lang erfaring som terapeut, hvor mennesker er kommet til mig med deres personlige livshistorier. Temaerne er mange, og du vil kunne forvente, at jeg møder dig med åbenhed, og at din historie vil blive rummet.

Du kan forvente at møde dig selv i kontakt med et andet menneske.
Du kan forvente at møde et menneske, som vil være med dig og dine følelser.
Du kan forvente at blive mere opmærksom på dig selv.
Du kan forvente, at du bliver bedre til at være den, du er.

Jeg kan ikke trylle, og jeg kan ikke lave dig om.
Jeg kan ikke fjerne din sorg, din smerte, din vrede, dine problemer.
Jeg kan ikke give dig glæden, men jeg kan være med i din søgen efter den.Jeg kan støtte dig i at leve med dine følelser.

Jeg kan spejle dig i den måde, du handler på i dit liv.
Jeg kan støtte dig i at træffe de valg, du ønsker.
Jeg kan påpege dine ressourcer, sådan som jeg ser dem.
Jeg kan være katalysator i din proces med at blive mere hel.
Jeg kan være med dig i alt det, der er svært for dig at leve i og med.

Paradokset i personlig udvikling og terapi er, at du kan ikke gøre det alene, og ingen kan gøre det for dig.

Og når vi trods sorg, vrede, smerte, tab, had, skam, magtesløshed, håbløshed etc. finder modet til at række ud mod andre, vinder vi muligheden for at blive helet lidt. Nogle gange rækker vi ud til mennesker, der ikke forstår os. Og bliver skuffede. Da lyt til livet i dig selv. Og fortsæt din søgen og rækken ud. Livet i dig lever, livet i dig søger altid mod liv, så tillad dig at lytte og søge ….. også selvom du skal lytte længe og søge mange steder.

“Når du lytter til din indre sandhed,
vil du ofte erfare,
at det kræver mod at følge den.

At vove er at miste fodfæste for en tid, ikke at vove er at miste dig selv.

(Søren Kierkegaard)

bund.links