Terapeutiske tilbud og priser

INDIVIDUEL TERAPI

En session varer 1 time
Pris kr. 750,-

I individuel terapi giver du dig selv mulighed for helt og holdent at fordybe dig i dig selv. Du har mulighed for at opdage, udtrykke og bearbejde dine inderste følelser og tanker i et rum, hvor fortrolighed* er en selvfølge.

PARTERAPI

En session varer 1½ time.
Pris kr. 1.000,-

Parterapi kan være med til at skabe klarhed over, hvad det er for nogle mønstre, I gang på gang
kører fast i.
Måske ender kommunikationen altid i store skænderier.
Måske stopper kommunikationen helt, fordi en af jer eller begge reagerer ved at lukke af.
Måske har I dybest set helt forskellige mål og ønsker med livet.
Er det svært at finde ind til de kvaliteter, I hver især forelskede jer i hos hinanden?
Er det svært at udtrykke den kærlighed, I dybest set føler for hinanden?
Ser I hinanden klart?
Sørger I for at give jer selv og hinanden det, I har brug for?
Er I hver især parate og modige nok til at sige jeres ærlige mening?
Som par og som individuelle personer lever I så i overensstemmelse med jer selv?

Det bedste og kærligste, I kan give hinanden, er under alle omstændigheder ærlighed.

GRUPPETERAPI

Før deltagelse i et gruppeforløb vil der finde et kort interview sted, så både klient og terapeut får en fornemmelse af, om gruppeterapi er det rette tilbud.

Gruppeterapi er et godt sted at afprøve dine grænser samt øve dig i din kontakt til andre. Du vil sandsynligvis møde andre, som har nogle af de samme problemstillinger som dig. Ofte vil du finde støtte og opbakning fra de andre i gruppen, ligesom de vil kunne fungere som et spejl for dig. Terapirummet er en lille verden, der afspejler, hvordan du forholder dig til den verden, du til dagligt bevæger dig rundt i. Grupperummet er et ”øvelokale”, hvor du trygt kan afprøve uvante sider af dig selv. Grupperummet er et sted, hvor fortrolighed* er en selvfølge.

GRUPPEFORLØB OG KURSUSFORLØB

Gruppeforløb kan aftales med en allerede eksisterende gruppe.

Kursusforløb med praktisk anvendt gestaltterapi arrangeres efter nærmere aftale.

TERAPI PÅ ENGELSK

Hvis kommunikationen ikke kan foregå på dansk, er der ikke noget problem i at kommunikere på engelsk.

BETALING

Betaling skal ske i forbindelse med hver session. I et gruppeforløb betales for een måned ad gangen.

– Kontant

– Mobilepay: 26 16 26 18

– Via netbank til konto i Danske Bank: 4330 4330859776
Overførsel skal ske senest to dage inden en aftalt session.

AFBUD

Afbud skal ske mindst 24 timer før en aftalt session. Ved senere afbud skal der betales for den aftalte session. I et gruppeforløb er tilmeldingen bindende for een måned ad gangen.

* Fortroligheden i terapirummet rækker ikke i ekstreme situationer, hvor klienten er til fare for sig selv eller andre, og hvor terapeuten er nødsaget til at foretage de fornødne handlinger.